Project Description

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.T.C. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak; Eskişehir yolu 10. km. Lodumlu mevki, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya ve İstanbul yolu 10. km.de bulunan TC. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Eğitim Merkezi yerleşkesi olmak üzere 3 ayrı merkezde hizmete devam edilmektedir. Personelin performansı, zamanı verimli kullanımı ve sarf edilen kaynakların bütçeye maliyeti ile Başkanlığın yaptığı görevlerin afet ve acil duruma yönelik olması dolayısıyla hizmet binasının tek çatı altında toplanması zorunluluğu kaçınılmazdır.