Enerji Otomasyonu Nerdir ?

Enerjiye olan talebin her geçen gün artmasına karşılık yaygın enerji kaynaklarının kısıtlı ve tükene bilir olması, ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olması ileri teknoloji ve yetişmiş insan gücünün duyulan ihtiyaç enerjinin verimli kullanılması enerji otomasyonun önemini hızla artırır.